O autorze
Urodziłem się w Hiszpanii, wychowałem w Polsce.
Dzięki temu widzę dwa razy więcej absurdów w naszych społeczeństwach

1113 powodów by Polska podpisała Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

Rząd Donalda Tuska zaczyna się wycofywać z deklaracji szybkiego podpisania i wdrożenia Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Są tysiące powodów by ją podpisać. Dokładnie 1113 powodów.

Dokładnie 24 godziny temu Fundacja Feminoteka zamieściła na portalu Facebook akcję pisania listów do Premiera i ministrów polskiego rządu, aby Polska jak najszybciej podpisała Konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

W ciągu tych 24 godzin 1113 osób same z siebie podpisały i wysłały apel do rządu. Tak właśnie tworzy się w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Bez pomocy mediów, polityków, ani bogatych fundacji.

Jeśli nie podzielacie lęków ministra Gowina, to możecie się również przyłączyć do akcji i napisać rządowi co myślicie na temat tego co robi Jarosław Gowin w sprawie przemocy wobec kobiet. Zaproście znajomych i rodzinę do akcji.

Strona petycji znajduje się tutaj:
Piszemy do rządu: TAK dla szybkiej ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej!

Jeśli chcecie zrobić coś więcej w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, to możecie zapisać się również na portalu Facebook do naszej akcji "Popieramy Konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet".

Zresztą przeczytajcie wzór listu napisanego przez Feminotekę. Możecie dodać do listu swoje trzy grosze i dać polskiemu rządowi motywację do pracy.
Rząd wyraźnie potrzebuje takiej motywacji:

DO:
kontakt@kprm.gov.pl
mg@mg.gov.pl
bprt@kprm.gov.pl
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
kancelaria@mz.gov.pl
minister@mkidn.gov.pl
sekretariatBM@mrr.gov.pl
kancelaria@mofnet.gov.pl
kancelaria.glowna@msw.gov.pl
bm@ms.gov.pl
kontakt@msport.gov.pl
informacja@men.gov.pl
info@mos.gov.pl
kancelaria@minrol.gov.pl
mac@mac.gov.pl
minister@msp.gov.pl
DKSE.Sekretariat@msz.gov.pl
info@transport.gov.pl
dyrgenmon@mon.gov.pl
info@mpips.gov.pl

Szanowny Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Szanowny Pan Wicepremier Waldemar Pawlak
Szanowna Pani Ministra Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Szanowna Pani Ministra Barbara Kudrycka
Szanowny Pan Minister Bartosz Arłukowicz
Szanowny Pan Minister Bogdan Zdrojewski
Szanowna Pani Ministra Elżbieta Bieńkowska
Szanowny Pan Minister Jacek Rostowski
Szanowny Pan Minister Jacek Cichocki
Szanowny Pan Minister Jarosław Gowin
Szanowna Pani Ministra Joanna Mucha
Szanowna Pani Ministra Krystyna Szumilas
Szanowny Pan Minister Marcin Korolec
Szanowny Pan Minister Marek Sawicki
Szanowny Pan Minister Michał Boni
Szanowny Pan Minister Mikołaj Budzanowski
Szanowny Pan Minister Radosław Sikorski
Szanowny Pan Minister Sławomir Nowak
Szanowny Pan Minister Tomasz Arabski
Szanowny Pan Minister Tomasz Siemioniak
Szanowny Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz

Pragnę wyrazić swoje poparcie wobec zamiaru podpisania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 roku.

Każdego roku w Polsce 800 tysięcy kobiet pada rocznie ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej.

Wśród nich:

* około 690 tysięcy kobiet było ofiarami przemocy fizycznej,
* około 95 tysięcy kobiet było ofiarami przynajmniej jednej z form przemocy seksualnej - gwałtu, usiłowania gwałtu lub seksualnego dotykania wbrew ich woli,
* około 150 kobiet i około 30 dzieci co roku ginie w wyniku „nieporozumień rodzinnych”,
* w 60% przypadków dzieci kobiety były świadkami przemocy ze strony partnera / męża
* według statystyk policyjnych 95% sprawców przemocy domowej to mężczyźni, a 91% ofiar to kobiety i dzieci.


Konwencja Rady Europy obejmuje ochroną kobiety, mężczyzn i dzieci. Zawiera zestaw praktycznych narzędzi służących pomocy ofiarom przemocy takich jak: całodobowe pogotowie telefoniczne dla ofiar przemocy, sieć schronisk dla ofiar przemocy, elektroniczny nadzór nad
sprawcami przemocy, zakaz kontaktowania się i zbliżania sprawcy do ofiar(y), programy korekcyjne dla sprawców oraz narzędzia oceny ryzyka śmierci ofiary ze strony sprawcy przemocy.

Niezwykle ważnym wymogiem Konwencji jest realizacja wieloletniego postulatu ścigania zgwałcenia z urzędu. Polska, podobnie jak Rumunia, utrzymuje anachroniczny i niespotykany w Unii Europejskiej wnioskowy tryb ścigania zgwałceń, który przyczynia się do faktycznej bezkarności gwałcicieli i popełniania przez nich kolejnych przestępstw.

Podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Rady Europy to także szansa dla instytucji i osób pomagającym ofiarom przemocy, by zwrócić uwagę na to, że stereotypy płciowe są jednym ze źródeł przemocy wobec kobiet ("Jakby suka nie dała to pies by nie wziął", "Jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije" itp. itd.) i podjąć działania na rzecz ich zmiany.

Wśród działań długofalowych przeciwko przemocy wobec kobiet, najważniejszą kwestią jest zmiana postaw i nastawienia społeczeństwa w kierunku jednoznacznego potępienia przemocy wobec kobiet i odrzucenia mitów np. o alkoholizmie jako przyczynie przemocy lub o tzw. porządnej kobiecie, której przemoc nie może spotkać.

Z wymienionych wyżej powodów uważam, że podpisanie Konwencji będzie pozytywnym krokiem w kierunku ochrony kobiet doświadczających przemocy i innych ofiar, co jest obowiązkiem demokratycznego państwa prawa. Jak dotąd Polska nie wywiązywała się z tego zobowiązania. Ile kobiet - ofiar przemocy ma jeszcze umrzeć w Polsce, by rząd podjął poważne i systemowe działania, na rzecz przeciwdziałania przemocy?

Z poważaniem,
(Imię i Nazwisko)


Dane statystyczne pochodzą od Komendy Głównej Policji oraz z badania IVAWS wykonanego przez prof. Beatę Gruszczyńską z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Wyniki tego badania można przeczytać tutaj:
Beata Gruszczyńska, "Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne"

Edit1:
Ponieważ tak jak zawsze, gdy mowa jest o gwałcie pojawiły się w dyskusji pod tekstem głosy, o tym że "z tym gwałtem, to nigdy nie wiadomo", "zabawne żarty" oraz opinie "po co nam jakaś tam konwencja przecież mamy wspaniałe prawo", to polecam autorkom i autorom takich komentarzy skonfrontowanie się z polską rzeczywistością.

Anna Dryjańska z Feminoteki opisała historię pani K.

Może ta historia przemówi niektórym miłośnikom Jarosława Gowina do wyobraźni.


Edit2: Wczorajsza liczba jest nieaktualna. Obecnie 2142 osób wzięło udział w akcji pisania maili do ministrów rządu Donalda Tuska.
Trwa ładowanie komentarzy...